Follow by Email

Khamis, 29 Disember 2011

Tahun Baharu Masihi dan Hijrah


Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ramai juga yang tak tahu mengenai dua istilah ini iaitu tahun Masihi dan tahun Hijriah. Masihi ialah kalendar Kristian sementara Hijriah atau Hijrah ialah Kalendar Islam. Tahun Masihi didasarkan kepada tahun kelahiran Jesus ( Nabi Isa ) Dalam tahun Masihi ini ada dua peringkat iaitu tahun sebelum Masihi dan tahun Masihi. Dalam Bahasa Inggeris, Sebelum Masihi dipanggil BCE.Masihi pula dipanggil CE (Common Era) dan AD. Istilah AD merupakan istilah Latin iaitu ANNO DOMINI yang dipanggil tahun tuhan kita. Maksud tahun tuhan kita ini merujuk kepada kelahiran Jesus. Jadi, Masihi, CE dan AD adalah sama.
Takwim Hijrah ialah calendar yang berdasarkan bulan qamari dan disebut juga takwim atau kalendar Islam. Ia  mengandungi 12 bulan iaitu Muharam, Safar, Rabiulawal,Rabiulakhir, Jamadilawal,Jamadilakhir, Rejab, Syaaban,
Ramadan, Syawal, Zulkaedah dan Zulhijah.
Dikatakan bahawa orang yang mula-mula menamakan bulan-bulan ini ialah Ka'b ibn Murrah, datuk kelima Rasullullah S .A.W. Orang Arab menamakan lima bulan dengan nama musim walaupun nama itu tidak lagi tepat    sebagaimana    yang   kita    alami   sekarang . Contohnya  Ramadhan   yang   berasal    daripada   a l - Ra m a d a ' bermaksud sangat panas, tidak  selalunya jatuh pada musim panas. Begitu juga dua Jamad (Jamadilula/Jamadilawal dan Jamadilakhir) tidak selalunya jatuh pada musim sejuk walaupun Ja m a d bermaksud beku. Muharam pula dinamakan demikian kerana ia  merupakan salah satu bulan yang diharamkan berperang  dan Safar pula ertinya kosong, kerana isi negeri menjadi kosong disebabkan penduduknya keluar berperang selepas Muharam. Rabiulawal dan Rabiulakhir dinamakan demikian kerana kedua-duanya jatuh pada musim bunga (Rabi') waktu nama tersebut diberikan. Rejab pula ertinya bulan yang dihormati,kerana mereka menghormatinya dengan meninggalkan peperangan,oleh itu ia termasuk di dalam salah satu bulan haram.Syaaban (bercabang) pula mendapat namanya kerana kabilah-kabilah Arab berpecah dan bercabang untuk berperang setelah duduk diam pada bulan Rejab. Dinamakan bulan Syawal kerana pada bulan itu unta mengangkat ekornya kerana hendak mengawan , berasal  daripada   akar    kata sy ala (meng angkat). Zulkaedah ertinya duduk, iaitu bulan yang mereka duduk di rumah tanpa peperangan. Zulhijjah pula diambil namanya daripada perkataan hajj (bulan Haji).Orang Arab menganggap permulaan hari ialah selepas jatuh matahari dan berterusan sehingga jatuh matahari berikutnya, oleh itu malam mendahului siang. Tetapi hari menurut syarak yang diberi definisi oleh fuqaha' dimulai dengan terbit fajar sadiq sehingga jatuh matahari. Pada zaman sekarang menurut orang Eropah, hari dimulai pada tengah malam dan berterusan sehingga tengah malam berikutnya.

1 Muharam atau Awal Muharam, iaitu hari pertama dalam takwim Hijrah atau kalendar Islam. Bagi beberapa buah negeri di Semenanjung Malaysia, ia merupakan hari cuti umum bagi menyambut dan meraikan kedatangan hari tersebut. Umat Islam pula digalakkan membaca doa akhir tahun dan awal tahun serta berpuasa sunat bagi menginsafi dan merenung hikmah di atas peristiwa-peristiwa yang telah berlaku.

Selain dari kalendar Masihi dan Hijriah terdapat juga Kalendar Cina. Kalendar Cina merupakan takwim lunisolar, iaitu sama jenis dengan takwim Ibrani dan kalendar Hindu, yang menggabungkan unsur takwim qamari dengan kalendar solar. Di negara China sekarang, kalendar Gregorian digunakan untuk kebanyakan kegiatan harian, namun kalendar Cina masih digunakan untuk menanda perayaan orang Cina tradisi seperti Tahun Baru Cina, perayaan Duan Wu, dan Perayaan Kuih Bulan, serta dalam bidang astrologi, seperti memilih tarikh sesuai untuk melangsungkan perkahwinan atau merasmikan pembukaan bangunan baru. Oleh sebab swtiap bulan mengikuti satu kitaran bulan, kalendar ini juga digunakan untuk menentukan fasa kitaran bulan.